אני מאמין


"משלוחים חיים" הוא שמה המקובל של פרקטיקה אכזרית, שבה בעלי חיים המיועדים למאכל נשלחים חיים באניות ובמטוסים ממדינות רחוקות להישחט בישראל.
במהלך המסעות, שעלולים להימשך אף שבועות ארוכים בים, בעלי החיים – טלאים ועגלים לרוב– שרויים בצפיפות וחשופים לאלימות רבה, למחלות ואף למוות.
בנוסף לפגיעה הקשה בבעלי החיים עצמם, המשלוחים החיים מהווים סכנה בריאותית לבני אדם (כפי שפורסם בין היתר בדו"ח השנתי של משרד החקלאות בשנת 2013), לבעלי החיים בישראל ולסביבה. בנוסף מסכנים הם את התיירות באילת בשל הריחות הרעים והזבובים המלווים אותם ופוגעים בכלכלה האילתית בשל עיכוב מיזמים עסקיים ותיירותיים.
פגיעה קשה וישירה בקרבנות המשלוחים החיים עצמם
1. הכאת בעלי חיים תוך כדי הפריקה: מאחר ובעלי החיים המגיעים במשלוחים הם צעירים, מבולבלים ומותשים מן המסע, נוהגים העובדים להכותם על מנת להאיץ בהם לעבור בין התחנות בדרך (מהאנייה למשאית, מהמשאית להסגר וכו'). מתוך תיעודים שנעשו בשלוש השנים האחרונות עולה כי כמעט בכל מפגש בין העובדים לבעלי החיים ננקטת אלימות כלפי בעלי החיים, אם בעזרת ידיים ורגליים ואם בעזרת אלות ברזל, דוקרניםשבירת איברי גוף מכוונת ושוקרים חשמליים.
2. תמותה במהלך המשלוחים החיים ומיד לאחריהם: מאז הווסדינו הגיעו אלינו תיעודים רבים של גופות עגלים וטלאים בים התיכון ובחופיו אשר הושלכו מאניות המשלוחים החיים. כמו כן בביקורינו התכופים בהסגרים אליהם אמורים להיות מובלים בעלי החיים עם הגיעם לארץ ובמפטמות אליהן מגיעים בעלי החיים לאחר תקופת ההסגר, מתועדות גופות של עגלים וטלאים באופן תדיר.

עגל לאחר מסע ימי באילת

ההשלכות הסביבתיות והכלכליות של תחנות ההסגר
1. בעלי חיים נלווים: יש עדויות של תושבים הגרים בקרבת ההסגרים על כמות גדולה מהרגיל של זבובים, יתושים, עכברים, חולדות, יונים ועוד.
2. מפגעי ריח: הימצאות עשרות אלפי עגלים וטלאים בתחנת ההסגר לאחר התבוססות בצרכיהם במהלך המסע באנייה, אשר כאמור עלול להמשך אף שבועות ארוכים, מהווה מפגע ריח קשה ביותר באזורים הסמוכים להסרים, ואף עלול להגיע למרחק של קילומטרים.
3. שפכים: העמסה של מאות אלפי בני בקר ובני צאן מדי שנה על המערכת האקולגית של ישראל פוגעת במערכת זו בשל ייצור צרכים בכמויות אדירות וחלחול שתן למי התהום.
4. פגיעה בתעסוקה באילת: בשל ההסגר הלא חוקי באילות, המשרד להגנת הסביבה הטיל וטו על הקמת פארק מים באילת. לדברי היזמים, פארק המים עתיד להעסיק כ-200 עובדים לאורך כל השנה בעוד לדברי מנכ"ל נמל אילת, אין כלל תושבים מקומיים העובדים במשלוחים החיים.
5. פגיעה בתיירות באילת: ככל שמתרבים המשלוחים החיים בעיר אילת, כך מתגברים מפגעי הריח והזבובים בעיר
סכנות בריאותיות במשלוחים החיים
1. וטרינרית אוסטרלית אשר ליוותה עשרות רבות של משלוחים חיים, שבה ומתריעה על הסכנות הבריאותיות במשלוחים החיים. בסדרת מאמרים מתריעה הדוקטור לין סימפסון ממחלות זואונטיות, מחלות המועברות מבעלי חיים לבני אדם, וכן מהסכנות כלפי בעלי החיים בישראל. עם הבאת מאות אלפי נושאי מחלות פוטנציאלים לגבולות ישראל, עולה רמת הסיכון לאזרחים ובעלי החיים בישראל עד רמת האנתרקס.
2. הואיל ומטרת ההסגרים היא לשמש תצפית מחלות, מתקשים היבואנים, ובצדק, למצוא מקום לתחנות הסגר חדשות, וזאת בשל התנגדויות התושבים והרשויות. די אם נזכיר את הסגר רמלה שנסגר בעקבות עתירת העירייה לבג"צ, הסגר כפר דניאל שהובא לפתחו של בג"צ לאחר ניסיון מחטף, הסגר חוף הכרמל שבוטל בעקבות התנגדות התושבים וכן הסגר עין יהב.
3. בין ההסגרים שכן פועלים היום, חשוב לציין כי 3 מתוך 7 הסגרים שוכנים בתוך ישובים או בסמיכות רבה לאזרחים, שספק אם יודעים את הסיכון הרב שבנושא
אפשרויות פתרון:
יש להפסיק את המשלוחים החיים בהקדם, אף אם טרם נמצא פתרון חלופי.
חשוב לזכור כי המשלוחים החיים הם פרקטיקה חדשה יחסית, שהחלה רק בשנת 1998, ועד אז הסתדרה ישראל בלעדיהם.