משלוחים אווירים

המשלוחים האוויריים הינם דרך משנית של משלוחים חיים, וזאת בשל העלויות הגבוהות. באוויר מגיעים עגלים וטלאים ממזרח אירופה, וזאת בשל דחיפות "המשלוח" או בשל העובדה כי מדובר בעגלים כה צעירים וחולניים, בדרכם לפרקטיקה האכזרית של עגלי החלב, עד כי לא תעמוד להם בריאותם במסע ימי ארוך ומטלטל.

 • שתי חברות ישראליות מטיסות עגלים וטלאים למטרות שחיטה בישראל: אלעל וחברת ק.א.ל (חברת מטענים).

  בעלי חיים בעיקר עגלים קטנים מוטסים לנתב"ג

  תיעוד בלעדי משלוחי העגלים בנתב"ג

 • מקור ייבוא: מזרח אירופה.
 • כמה שעות לפני הטיסה, מוכנסים בעלי החיים לקופסאות גדולות ויעודיות בצפיפות גבוהה, בהן ישהו לכל אורך הטיסה ועוד שעות לאחר הנחיתה בישראל.
 • במהלך השהות הכפויה בארגזי המסע, נאלצים בעלי החיים לעמוד על צרכיהם ועל צרכי חבריהם בלי אפשרות להסתובב או לשכב.
 • משך התהליך כולו יכול להתארך ולקחת 24 שעות (אין פיקוח הדוק על כך).
 • בשל הצפיפות הגבוהה בארגזי המסע, לא ניתן לתת לקורבנות אוכל ומים במהלך המסע.
 • בדצמבר 2016 חשפנו בבלעדיות תמותה אדירה של 120 עגלים (10%) בטיסה מהונגריה לישראל. בעקבות החשיפה עצר משרד החקלאות את היבוא האוירי עד היום (יוני 2017).