תרומה לפעילות

העגלים והטלאים זקוקים לסיוע שלכם !!

THE CAMPAIGN CAN ONLY CONTINUE WITH THE HELP AND SUPPORT OF PEOPLE LIKE YOU.

  הפעילות החשובה שלנו מתאפשרת בעזרת א/נשים כמוכם/ן

לתרומה באמצעות העברה בנקאית*:

עמותת חופש לבעלי החיים

בנק לאומי (10)

סניף 858

מס׳ חשבון 211500/56

אנא העבירו לנו את אישור ההפקדה לצורך שליחת חשבונית במייל contact@shiptohell.org
וציינו שם מלא, טלפון, על שם מי התרומה, כתובת וכתובת מייל.

For a direct bank transfer* please transfer donation to:

Bank Leumi 10

Branch #858

Account #211500/56

*Please let us know if you would like a receipt mailed or emailed to you by sending a note referring to the bank transfer at contact@shiptohell.org