top of page
campign.jpg

תחקיר בינלאומי שלנו חושף תמונות קשות לצפייה ממסע הסבל שעוברים עגלים ממזרח אירופה עד לנמלים בישראל במשלוחים החיים, כשהם דחוסים בצפיפות וספוגים בהפרשות, ללא גישה למים או לאוורור.

לכתבה המלאה

"ישראל נגד משלוחים חיים" הוא ארגון אשר שם לו למטרה לעצור את המשלוחים החיים לישראל.

הארגון מורכב מפעילי שחרור בעלי חיים ומהציבור הרחב.

במהלך שנות עבודתינו, הקפדנו לעבוד עם כלל הארגונים בישראל ועם ארגונים מהתחום בארצות המוצא של המשלוחים החיים. אנו פועלים בשלל אפיקים,

ככל שהחוק מתיר.

בין יתר הפעילויות השוטפות שלנו, ניתן למנות:
מחאות, מיצגים, עצומות, תיעודים, לוביזם ועוד.

ישראל נגד משלוחים חיים הוא אחד מהפרוייקטים של 
"עמותת חופש לבעלי חיים"

bottom of page