top of page
campign.jpg

"ישראל נגד משלוחים חיים" הוא פרוייקט הדגל של עמותת "חופש לבעלי חיים".

שמנו לעצמינו למטרה לעצור את המשלוחים החיים לישראל.

 

הארגון מורכב מפעילי שחרור בעלי חיים ומהציבור הרחב.

במהלך שנות עבודתינו, הקפדנו לעבוד עם כלל הארגונים בישראל

ועם ארגונים מהתחום בארצות המוצא של המשלוחים החיים.

אנו פועלים בשלל אפיקים, ככל שהחוק מתיר.

בין יתר הפעילויות השוטפות שלנו, ניתן למנות:
מחאות, מיצגים, עצומות, תיעודים, לוביזם ועוד.


 

bottom of page