top of page

משאיות

לאחר פריקת העגלים והטלאים מהאוניות, מובלים בעלי החיים ברחבי הארץ לתחנות ההסגר במשאיות במזג אויר קשה ובצפיפות בלתי נסבלת כאשר רובם חולים או פצועים וגובעים ברעב. לעיטים אף מדובר בנסיעה של 4 שעות.

אנחנו שם בנמלים מתעדים בכל הארץ, כל פריקה ופריקה.

bottom of page