הסגרים

תחנות הסגר, קרנטינות, הן מכלאות לשמירת בעלי חיים שמיובאים מחו"ל לזמן מוגבל לצורך בדיקה להמצאות מחלותו מניעת הדבקה.

גם בהסגרים, במקום שאמור לנטר מחלות, בעלי החיים סובלים מתנאים קשים וסבל מתמשך

 

דצמבר 2018
press to zoom
דצמבר 2018
press to zoom
דצמבר 2018
press to zoom
דצמבר 2018
press to zoom
דצמבר 2018
press to zoom
דצמבר 2018
press to zoom
דצמבר 2018
press to zoom
דצמבר 2018
press to zoom
דצמבר 2018
press to zoom
דצמבר 2018
press to zoom
דצמבר 2018
press to zoom
דצמבר 2018
press to zoom
דצמבר 2018
press to zoom
דצמבר 2018
press to zoom
דצמבר 2018
press to zoom
דצמבר 2018
press to zoom
דצמבר 2018
press to zoom
דצמבר 2018
press to zoom
דצמבר 2018
press to zoom
דצמבר 2018
press to zoom
דצמבר 2018
press to zoom
דצמבר 2018
press to zoom
דצמבר 2018
press to zoom
דצמבר 2018
press to zoom
דצמבר 2018
press to zoom
דצמבר 2018
press to zoom
דצמבר 2018
press to zoom
דצמבר 2018
press to zoom
1/1
הסגר צופר יולי 2017
press to zoom
הסגר צופר יולי 2017
press to zoom
הסגר צופר יולי 2017
press to zoom
הסגר צופר יולי 2017
press to zoom
הסגר צופר יולי 2017
press to zoom
הסגר צופר יולי 2017
press to zoom
הסגר צופר יולי 2017
press to zoom
הסגר צופר יולי 2017
press to zoom
הסגר צופר יולי 2017
press to zoom
הסגר צופר יולי 2017
press to zoom
הסגר צופר יולי 2017
press to zoom
הסגר צופר יולי 2017
press to zoom
הסגר צופר יולי 2017
press to zoom
הסגר צופר יולי 2017
press to zoom
1/1