top of page

הסגרים

תחנות הסגר, קרנטינות, הן מכלאות לשמירת בעלי חיים שמיובאים מחו"ל לזמן מוגבל לצורך בדיקה להמצאות מחלותו מניעת הדבקה.

גם בהסגרים, במקום שאמור לנטר מחלות, בעלי החיים סובלים מתנאים קשים וסבל מתמשך

 

bottom of page