top of page

ד"ר לין סימפסון

ד"ר לין סימפסון הינה וטרינרית אוסטרלית.

במהלך עבודתה ליוותה הדוקטור 57 מסעות של משלוחים חיים, חלקם הגדול היו מסעות ארוכי טווח ובינהם מסעות לישראל.

אחד הדו"חות אותם פירסמה בנוגע למסעות המשלוחים החיים, עלה בטעות לאתר משרד החקלאות והגיע לידי ארגונים אוסטרלים המתנגדים למשלוחים החיים, טרם הורד על ידי גורמים המעדיפים להחזיק את התעשייה האכזרית הזו רחוק מעיני הציבור.

בעקבות הדו"ח אשר חשף את התעשייה האכזרית של המשלוחים החיים במערומיה, פוטרה דוקטור סימפסון.

היא כתבה סדרת טורים בעיתונות האוסטרלית, המתארים את המשלוחים החיים כמות שהם, כאשר הטורים מלווים בתמונות אוטנטיות מתוך התעשייה. 

תרגמנו את המאמריה ואתם מוזמנים לשפוט אותם, האם ראוי להמשיך את המשלוחים החיים?

Queen-Hind-770x493.jpg
כבשים בצפיפות במשלוחים החיים מאוסטרליה
Live-Animal-Export-Sheep-770x547.jpg
bottom of page