top of page

תאונות

המסלול שעוברים בעלי החיים בדרך לבית המטבחים ארוך מאוד. הם מועמסים במשאיות כדי להגיע לנמלים באוסטרליה ומדינות רבות באירופה. מישם הם מועמסים לאוניות שיקחו אותם לישראל, בהגעתםהם שוב מועמסים למשאיות שלוקחות אותם להסגרים ואז למפטמות ובסוף לבית המטבחים. כל כך הרבה זמן הם בדרכים ולא פעם יש תאונות ותקלות. רבים מבעלי החיים המיובאים מחו"ל נפצעים ואף מתים במהלך ההובלה

bottom of page