top of page

במפטמות

תחנה אחת לפני השחיטה. לכאן מגיעים העגלים לפיטום על מנת לעלות במשקל כדי שיוכלו להפיק מכל אחד מהם כמה שיותר בשר. 
כך זה נראה. אחר כך מספרים לנו על כל ההיתרונות שבאכילת הגוף החולה והפצוע שלהם

דצמבר 2018 מפטמה בערבה
press to zoom
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
press to zoom
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
press to zoom
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
press to zoom
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
press to zoom
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
press to zoom
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
press to zoom
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
press to zoom
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
press to zoom
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
press to zoom
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
press to zoom
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
press to zoom
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
press to zoom
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
press to zoom
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
press to zoom
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
press to zoom
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
press to zoom
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
press to zoom
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
press to zoom
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
press to zoom
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
press to zoom
23847239_1305053429598535_14052592004834
press to zoom
23800076_1305053409598537_35598788472995
press to zoom
23799980_1305053352931876_90813681604698
press to zoom
23794842_1305053349598543_19571959069029
press to zoom
23550056_1295940347176510_66188705580011
press to zoom
23511125_1295940537176491_38986178136451
press to zoom
23550332_1295940363843175_36528719285923
press to zoom
23511083_1295940373843174_70082115240280
press to zoom
23270225_1287891067981438_40811732533505
press to zoom
23509292_1295940383843173_61698663399310
press to zoom
23213374_1287891071314771_69273536852953
press to zoom
23157419_1287891197981425_49552554006870
press to zoom
23231433_1287890821314796_88654817475280
press to zoom
23215817_1287890817981463_12097004287001
press to zoom
23155130_1287890944648117_78436567335279
press to zoom
23120049_1287890941314784_61017862545822
press to zoom
23119967_1287890934648118_26537929939080
press to zoom
21105539_1218403154930230_33245431840077
press to zoom
21077587_1218402701596942_15647289144402
press to zoom
1/2
bottom of page