top of page

במפטמות

תחנה אחת לפני השחיטה. לכאן מגיעים העגלים לפיטום על מנת לעלות במשקל כדי שיוכלו להפיק מכל אחד מהם כמה שיותר בשר. 
כך זה נראה. אחר כך מספרים לנו על כל ההיתרונות שבאכילת הגוף החולה והפצוע שלהם

bottom of page