top of page

תיעודים

כבר מתחילת דרכו של הארגון, שמנו דגש רב על תיעוד.

אנו מקפידים להגיע כאשר מגיעות אניות עמוסות לנמלים, אנו מגיעים להסגרים ואף למפטמות.

אנו מתעדים בישראל ובחו"ל מהאויר, מהים ומהיבשה.

התיעודים שלנו כארגון משמשים רבות את המתנגדלים למשלוחים חיים בארצות היצוא, מאחר ולראשונה מאז החל המאבק העולמי במשלוחים החיים, ישנו תיעוד עקבי וסדיר ממדינה "מייבאת".

לא פעם צוותי התיעוד נחשפים לאימות קשה מצד העוסקים בתחום סחר בעלי החיים, אך למרות זאת שבוים שוב ושוב, לכל הנמלים, כי כידוע "תמונה שווה אלף מילים".

בין תיעודינו המפורסמים, ניתן למנות את "גיבור", התעללות קשה בעגל מיובא מאוסטרליה, תמותה המונית ותנאים מחרידים בהסגר רמלה, חשיפה ראשונה אי פעם של משלוחים חיים אויריים ועוד.

bottom of page