top of page

פריקות בנמלים 

כאשר מגיעים קורבנות המשלוחים החיים הצעירים והמבולבים לישראל, לא פעם קורה שהם מסרבים לזוז מרוב פחד. לכן העלייה לאוניה והירידה ממנה והמעברים מכלי תחבורה אחד לשני כרוכים בדרבון כדי לזרז את בעלי החיים. בשלב זה הם חשופים לאלימות קשה מצד העובדים. בצילומים שנעשו בעולם ובישראל נראים פועלים מכים את בעלי החיים עם מוט, צינור ואפילו בעזרת שוקר חשמלי. 

bottom of page